sabihanurtln 0 Takipçi | 0 Takip
Kategorilerim

Coğrafya

Kategori Adı Giriniz

Diğer İçeriklerim (4)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (0)

"Uzaktan Algılama" Ders Notları

2016-06-17 17:51:00
Uzaktan Algılama: Yeryüzünden belirli uzaklıkta, atmosferde veya uzayda hareket eden platformlara yerleştirilmiş ölçüm aletleri aracılığıyla, objelerle fiziksel temasa geçilmeden, yeryüzünün doğal ve yapay objeleri hakkında bilgi alma ve değerlendirme tekniğidir.
*Bilgi toplama ve analiz yapma işidir.

Teknik temeli: Yeryüzündeki cisimlerden yansıyan,yayılan elektromanyetik ışınımın , algılayıcı sistemler tarafından algılanarak yeryüzü kaynakları hakkında fotoğrafik veya dijital formda görüntü verilerinin elde edilmesidir.

Uzaktan Algılama İşlemi İki Aşamadan Oluşur:
1)Verinin elde edilmesi;
a)Enerji kaynağı
b)Aşınım ve Atmosfer
c)Hedef ve Etkileşim
d)Enerjinin algılayıcı tarafından kaydedilmesi
e)Verinin iletiminin alınması ve işlenmesi
2)Verinin İşlenmesi
a)Yorumlama ve Analiz
b)Uygulama

İdeal Bir Uzaktan Algılama Sisteminde Bulunması Gerekenler;
1)Uniform Enerji Kaynağı: Enerji kaynağı her dalga boyunda sabit, bilinen yüksek seviyede,belli bir zaman aralığında ve belli bir lokasyon çıktısı verebilmelidir.
2)Temiz bir Atmosfer
3) Yeryüzü ile sürekli bir etkileşime giren seri halde uniform bir enerjinin var olması
4)İyi Bir Algılayıcı ( Sensör): Görüntü kalitesi yüksek, çalışılan konuya uygun özelliklerde, çözünürlüğü yüksek , hata verme olasılığı olmayan veya çok az olan bir algılayıcı gerekir.
5)Gerçek Zamanlı Veri Toplama Sistemi
6)Çoklu Veri Kullanıcıları: Bilgiyi veya elde edilen veriyi işleyebilecek nitelikte eleman gerekir(insan).
7)Etkili Bir Karar Verme Sistemi: Yeryüzünün kullanımı ile ilgili kararların verilmesinde uzaktan algılama önemli bir karar verme sistemidir. Hem ucuz hem de geniş alanlı bilgiler üretir.

Uzaktan Algılamada Veri Kaynakları
Hava Fotoğrafları
Haritalar
Uydu Görüntüleri
Radarlar
Hiperspektral çalışmalar

Neden Uzaktan Algılama?
1) Geniş alanların görüntülenme olasılığı
2)Zaman tasarrufu(ve daha ucuz)
3)Doğru ve güvenilir bilgi
4)Hızlı veri aktarımı
5)Bilgisayar ortamında çalışma olanağı
6)Veri depolama

Uzaktan Algılamada Kullanılan Araçlar
1) Kameralar
2) Uydular
3) Radar
4) Hiperspektral araçlar (lazer, radyo dalgası alıcıları, sismograflar, gravimetreler, manyotometreler, sonarlar)

Uzaktan Algılama Nasıl Gerçekleşir?
Yeryüzünden yansıyan veya yayılan elektromanyetik enerjinin dünya yörüngesindeki yapay uyduların sensörlerinden algılanarak farklı dalga boyu aralıklarında kaydedilmesi yoluyla gerçekleşir.

Uzaktan Algılama Sistemleri
1) Aktif Sensörler: Güneş enerjisine bağlı olarak görüntü oluştururlar.
2)Pasif Sensörler: Görüntüyü kendi kaynağından enerji olarak üretirler.

Uzaktan Algılamanın Anavtajları
1) Daha hızlı veri elde edilir.
2) Büyük alanları gösterir, ayrıntı verme gücü yüksektir.
3) Daha az maliyet gerektirir.
4) Sayısal olduğu için gözün ayırt edemeyeceği ayrıntıları yakalar.
5) Her mekân için kullanılabilir, globaldir.

Uzaktan Algılamayı Engelleyen Faktörler
1) Enerji kaynağı ( atmosferik etkenler)
2) Hedef ve algılayıcı arasındaki atmosfer
3) Uç dünya sathındaki materyaller


Mesafeye Bağlı Uzaktan Algılama 
1) Uzak Mesafe: Uydulardan oluşur. Atmosferin dışındadır.
2) Orta Mesafe: Hava fotoğraflarını oluştururlar. 1000 metre uzaktan çekilir.
3) Yakın Mesafe:  Fotoğraf makinesiyle çekilecek mesafe aralığıdır.
4) Yersel Ölçümler: 10 cm'lik...

Neden Hava Fotoğraflarını Kullanırız?
*Avantajlı bakış açısı
* Belli bir andaki durumu gösterir
*Sürekli saklanabilecek veri kaynağıdır
* Görünen ışığın yanı sıra diğer dalga boylarını da elde edebilir.
* Yüksek mekânsal çözünürlük ve geometrik doğruluk

Uydu Görüntüsü Yerine Neden Hava Fotoğrafı ?
*İstediğimiz zamanı seçebilme
*Relatif olarak daha ucuz
*Çoğu zaman yüksek mekânsal çözünürlük

Hava Fotoğrafları Çeşitleri 
*Dikey
*Eğik Ablik
*Yüksek veya Düşük Ablik
*Filmlerin Spektral Özelliği
*Siyah-Beyaz Pankromen
*Siyah-Beyaz Infrared
*Ultraviyole
*Renkli
*Ölçek
*Stereoskobik Fotoğraflar

Hava Fotoğrafları Yorumlama-Tanımlama Elementleri
*Şekil
*Doku
*Gölgelik
*Ton
*Renk
*Tekstür
*Bağlantılılık
*Boyut
*Desen
*Yükseklik ve Derinlik

Uzaktan Algılamada Kullanılan Uydular
IRS, LANDSAT, SPOT, MOS,JERS, ERS, RADARSAT

Elektromanyetik Spektrum(Tayf)
Uzaktan algılama platformlarındaki sensörler, elektromanyetik yayımı kaydederek görüntüyü oluşutururlar. Bu yayımın kategorize edilmesi ile elektromanyetik tayf oluşmuştur.
Bölgeleri;
 
 
 
*** 200-400 nm  ----           400-700 nm     ---     700-1400 nm   ---->>Mor Ötesi Işınlar
       Ultraviyole -----400-500,500-600,600-700----    Infrared     ---->> Microwave
                                   Blue   , Green  , Red
 
Ultraviyole: Dünya sathındaki kayalar ve mineraller gibi bazı materyallerin , UV ışınları tarafından aydınlatıldığında ışık saçma ( fluoresce) veya görünen ışığı yayma özelliği bulunmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle bu tip materyaller sensörler tarafından algılanarak belirlenirler. 
 
Görünen Işık: İnsanın gözü veya uzaktan algılama sensörleri, görünen ışık bölgesindeki hedefleri tespit ederler.
 
Infrared: Görünen ışık ile microwave (radar) bölgeleri arasında bulunan tayf aralığıdır. Kendi içerisinde dalga uzunluklarına göre; Yakın infrared (NIR), Kıs dalga infrared( SWIR), Orta dalga infrared ( MWIR) ve Uzun dalga infrared (LWIR) kısımlarına ayrılmıştır.
Yakın infrared ve Kısa dalga infrared yansıyan enerji , Orta dalga infrared yansıyan ve termal, Uzun dalga ınfrared ise yayılan veya termal bölge kapsamındadır.
 
Microwave: Elektromanyetik tayfın 0.1-100 cm dalga uzunluğunda yer almaktadır. Kendi içerisinde altı band içermektedir.
1) Ka Bandı(0,75-1,1 cm),K Bandı(1,1-1,67 cm) ve Ku Bandı(1,67-2,4 cm) : Çok kısa dalga uzunluğundadır. Uçaklarda ilk radar sistemi olarak kullanılmışlardır.
2) X Bandı( 2,4-3,75 cm ): Askeri^keşif ve arazi haritacılığı amaçları için uçaklarda yaygın olarak kullanılmıştır.
3) C Bandı(3,75-/,5 cm) : Birçok uçakta, insansız hava aracında ve uzay araçlarında( ERS-1 ve RADARSAT) kullanılmaktadır.
4) S Bandı( 7,5-15 cm): Rusların ALMAZ uydusunda kullanılmıştır.
5) L Bandı(15-30 cm) : ABD'nin SEASAT, Japonların JERS-1 uyduları ve NASA'nın uçaklarında bulunmaktadır. 
6) P Bandı(30-100cm) : NASA'nın deneyimsel araştırma sistemi olarak uçaklarda kullanılmaktadır.
 
Atmosferik Pencere: Atmosferik pencere atmosferdeki geçirilebilen dalga boylarını gösterir. Uzaktan algılamada atmosferdeki yutulma nedeni sadece belirli dalga boylarında algılama yapılabilir. Böylelikle tasarımcılar algılayıcıları söz konusu kısıtlamaları göz önünde bulundurarak tasarlarlar.
 
Uzaktan Algılamayı Etkileyen Faktörler
 
1)Uzaktan Algılamaya İlişkin Kuramlar
a)Plank Kanunu:
b)Wien Kanunu:
c)Stefan-Boltzman Kanunu:
d)Ters Kare Kanunu:
e)Lambert'in Kosinüs Kanunu:
 
2)Atmosferin Etkileri: Atmosfer içindeki partiküller ve muhtelif gazlar bu enerjinin yayılmasını etkilemekte, diğer bir deyişle engellemektedir. Bu etkileme dağılma(scatterin) ve emme (absorption) şeklindedir.
a)Dağılma:Rayleigh Dağılımı                                              b)Emme:
                   Mie Dağılımı
                   Nenselective Dağılım
 
3)Dünya Yüzeyinin Etkileri: Atmosfer tarafından dağıtılmayan veya emilmeyen enerji, dünya yüzeyine ulaştığında önemli derecede bir engelleme ile karşılaşır. Enerji dünya yüzeyine çarptığında ve geldiğinde;
Emme
Geçme-Aktarma
Yansıma etkilerine maruz kalır.
 
Görüntülerin Özellikleri ve Görüntüleri Etkileyen Unsurlar
*Pixel
*Tarama Genişliği
*Bandlar
*Çözümleme
--Mekânsal Çözümleme 
>Ölçek 
>Anlık Görüş Sahası(IFOV)
--Tayfsal Çözümleme
--Radyometrik Çözümleme
--Zamansal Çözümleme
*Parlaklık ve Ton
*Kontrastlık Oranı
*Detay Ayırt Etme Gücü

0
0
0
Yorum Yaz